FINANCIERING

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

De financiering doen wij in samenwerking met een lokale handelsbank, wij kunnen u hierbij vanaf de aanvraag tot de afhandeling begeleiden. De financiering kan geschieden in zowel SRD, USD of Euro.

Wij doen ook graag zaken met de locale banken en andere financiele instellingen. De volgende financieringsmogelijkheden liggen ter hand;

Financiering in SRD

In principe kan tot maximaal 90% van de koopsom gefinancieerd worden, indien het salaris dat toelaat, zoniet kan er naar meer aanbetaling gevraagd worden.
De maximale looptijd is 10 jaren.

 

Benodigdheden:

  1. copie van een geldig legitimatiebewijs;
  2. uittreksel uit het bevolkingsregister en een nationaliteitsverklaring;
  3. recente werkgeversverklaring (waarin opgenomen het woonadres, de datum indiensttreding en de functie);
  4. recente salarisslip;
  5. het laatste dagafschrift met daarin de salarisstorting.

Financiering in USD of Euro

Bij dit financieringsmodel wordt gevraagd naar een aanbetaling van min. 40% van de koopsom.
De maximale looptijd is 5 jaren.

 

Benodigdheden:

  1. copie van een geldig legitimatiebewijs;
  2. uittreksel uit het bevolkingsregister en een nationaliteitsverklaring.

CONTACT

Contact

Volg ons op Facebook